Polielektrolit Katyonik

Polielektrolit Katyonik
Görsel ayarlanmamış
Açıklama
Kimyasal Adı: Calcium dichloride
Ambalaj Şekli: 25 kg Çuval
Kullanım Alanları: Katyonik polielektrolitler  biyolojik ağırlıklı su arıtma tesislerinde oluşturulacak flokların yüzdürülmesi veya tüm arıtma tesislerinden çıkan atık çamurların susuzlaştırılması 
  sırasında verimi arttırmak için kullanılır.
  Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek 
  çamurun susuzlaştırılması sağlanır.